Curriculum vitae

Tøger Østerbø Fimreite
Eidsvåglien 33
5101 Eidsvåg
Norge

E-post: toger.fimreite@gmail.com

Mobilnummer: +47 957 46 697
Fødselsdato: 06.05.1979

Gift. 3 barn. 1 katt.


Kjernekvalifikasjoner
Skriveglad, prosessorientert, kreativ, løsningsorientert, analytisk, tenksom, lyttende.


Arbeidserfaring

Lærer og IKT-ansvarlig, Nordnes skole

Undervisning, samt ansvar for IKT.
Avdelingsleder, Nordnes skole – september 2013 til august 2017

Avdelingsleder på 5. – 7. trinn. Stillingen inneholder personalansvar, pedagogisk ledelse, IKT-ansvar, undervisning, AMG, og ledelse av eget team på 9 pedagoger og skolens utviklingsarbeid.
IKT-Ansvarlig, Kyrkjekrinsen skole – August 2012 til september 2013

Jeg hadde ansvaret for å holde IKT gående, samt yte hjelp til personalet og elever.
Lærer, kyrkjekrinsen skole – august 2008 til september 2013

Jeg hadde ett års pause i 2010 for å ta praktisk pedagogisk utdanning ved UIB. Siden 2011 jobbet jeg fulltid ved kyrkjekrinsen.
Frilansjournalist januar 2007 til juni 2011

Ulike frilansoppdrag for blant annet muligheter, COX, Boligavisen, Design&interiør, og diverse kundeblader for bedrifter.
Salgskonsulent, NextGenTel juni 2006 til desember 2006
Vikariat gjennom Adecco. Inngående salg.
Journalist og spaltist, Plan-B Bergen desember 2004 til januar 2007

For det meste leverte jeg gjennom min egen spalte «Mørkemannen». En heller dyster fyr.
Privat næringsdrivende, Fimreite kommuniserer – januar 2004 til juni 2011

Tekstforfatter og rådgivning innen kommunikasjon. Jeg bistod bedrifter med pressemeldinger. Jeg var også med å utvikle rettningslinjer og strategier for intern og ekstern kommunikasjon.
PC-vakt, Universitetet i Bergen – August 2006 til juni 2008

Jeg var hjelpefunksjon for studenter ved universitetet i Bergen, filosofisk historisk fakultet. Jeg fikk etter hvert ansvaret for å bistå forelesere med bruk av teknisk utstyr.


Utdanning
2010-01 ‑ 2010-12 Universitetet i Bergen

Praktisk pedagogisk utdanning(PPU). Pedagogikk, og didaktikk innen Samfunnsfag, Informasjonsvitenskap, medievitenskap.
2003-08 ‑ 2006-06 Bachelor i kultur og samfunn – Universitetet i Bergen

Bachelor i kultur og samfunn med bacheloroppgaven innen Sosiologi. Oppgaven min så på forbruk og konsum, og hvordan forstå forbruk i et sosiologisk perspektiv.

I graden har jeg også 60 studiepoeng med informasjonsvitenskap(se nedenfor) og 15 studiepoeng med psykologi og 45
studiepoeng med arbeids- og organisasjonspsykologi.

2004-01 – 2004-12 Grunnfag informasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen.

Studiet inneholdt prosjektledelse, databasearkitektur, GUI og programering innen JAVA og PHP.
2003-08 ‑ 2003-12 Merkantilt institutt

Reklamekandidat. Design og markedsføring i skjønn forening.
2000-08 ‑ 2001-06 Friundervisningen Bergen

IKT-Driftsfag – Praktisk rettet IKT med fokus på drift og nettverk.
1995-08 ‑ 1998-06 Dale videregåande Skule

Allmenne studieretning


Annen erfaring
05.01.2016 ‑ Vara bystyrerepresentant Abeiderpartiet
Sitter i komité for skole, barnehage og idrett.

01.01.2012 ‑ 01.01.2014 Sekretær Åsane Arbeiderparti

01.08.2011 ‑ Klubbstyremedlem for utdanningsforbundet – Kyrkjekrinsen
skole


Prosjekter
2011-06 ‑ 2011-09 Konsulent

Planlegging og implementering av sosiale medier. Jeg var med å lanserte Skandiabanken i sosiale medier. Bidrog også som konsulent.
2011-04 ‑ 2011-08 Forfatter

Bilder og historier fra Akvariet i Bergen
Forfatter – En bok med bilder og små historier fra akvariet i Bergen. Min rolle var her som forfatter.
2007-01 ‑ 2007-05 Informasjonskonsulent

Promotering av Alm-senteret
Informasjonskonsulent. Prosjektet gikk ut på å promotere et helsesenter mot næringslivet.
2002-01 ‑ 2006-04 Promotør/foredragsholder

Studiestart
Promotør/foredragsholder. Prosjekt hvor jeg reiste rundt på videregående skoler og holdt presentasjoner om høyere utdanning.

Språkkunnskaper
Norsk Muntlig: Meget godt Skriftligt: Meget godt
Engelsk Muntlig: Meget godt Skriftligt: Meget godt
Tysk muntlig: noe Skriftlig: noe
Fransk muntlig: noe Skriftlig: noe