Curriculum vitae

Tøger Østerbø Fimreite
Eidsvåglien 33
5101 Eidsvåg
Norge

E-post: toger.fimreite@gmail.com

Mobilnummer: +47 957 46 697
Fødselsdato: 06.05.1979

Gift. 3 barn. 1 katt.


Kjernekvalifikasjoner

Skriveglad, prosessorientert, kreativ, løsningsorientert, analytisk, tenksom, lyttende.


Kjernekompetanser

Erfaring fra prosjektledelse innen kommunikasjon, utdanning og organisasjonsutvikling.

Erfaring med administrative oppgaver, HMS og ledelse.

Erfaring med PR og markedsføring i sosiale medier og vanlige medier.

Erfaring med journalisiske tekster, pressemeldinger, debattinnlegg og innlegg i sosiale medier.

Erfaring med å sette sammen kurs og foredrag rettet mot både barn og voksne.


Arbeidserfaring

Lærer og IKT-ansvarlig, Nordnes skole

Undervisning på, samt ansvar for IKT.


Avdelingsleder, Nordnes skole – september 2013 til august 2017

Avdelingsleder på 5. – 7. trinn. Stillingen inneholder personalansvar, pedagogisk ledelse, IKT-ansvar, undervisning, AMG, og ledelse av eget team på 9 pedagoger og skolens utviklingsarbeid.


IKT-Ansvarlig, Kyrkjekrinsen skole – August 2012 til september 2013

Jeg hadde ansvaret for å holde IKT gående, samt yte hjelp til ansatte og elever.


Lærer, Kyrkjekrinsen skole – august 2008 til september 2013

Ulike lærerroller på 1. til 10. trinn.


Frilansjournalist, januar 2007 til juni 2011

Ulike frilansoppdrag for blant annet for Muligheter, COX, Boligavisen, Design&interiør, og diverse kundeblader for bedrifter.


Salgskonsulent, NextGenTel juni 2006 til desember 2006

Vikariat gjennom Adecco. Inngående salg.


Journalist og spaltist, Plan-B Bergen desember 2004 til januar 2007

For det meste leverte jeg tekster til min egen spalte «Mørkemannen». En heller dyster fyr.


Privat næringsdrivende, Fimreite kommuniserer – januar 2004 til juni 2011

Tekstforfatter og konsulent innen kommunikasjon. Jeg bistod bedrifter med pressemeldinger. Jeg var også med å utvikle rettningslinjer og strategier for intern og ekstern kommunikasjon.


PC-vakt, Universitetet i Bergen – August 2006 til juni 2008

Jeg var hjelpefunksjon for studenter ved universitetet i Bergen, filosofisk historisk fakultet. Jeg fikk etter hvert ansvaret for å bistå forelesere med bruk av teknisk utstyr.


Utdanning
2018 – 2019 Høgskulen på vestlandet

Norsk 1 – 5. til 10. trinn
Norsk påbygning med tekstkunnskap, språkkunnskap og norskdidaktikk.


2010-01 ‑ 2010-12 Universitetet i Bergen

Praktisk pedagogisk utdanning(PPU). Pedagogikk, og didaktikk innen Samfunnsfag, Informasjonsvitenskap, medievitenskap.


2003-08 ‑ 2006-06 Bachelor i kultur og samfunn – Universitetet i Bergen

Bachelor i kultur og samfunn med bacheloroppgaven innen Sosiologi. Oppgaven min så på forbruk og konsum, og hvordan forstå forbruk i et sosiologisk perspektiv.

I graden har jeg også 60 studiepoeng med informasjonsvitenskap(se nedenfor) og 15 studiepoeng med psykologi og 45
studiepoeng med arbeids- og organisasjonspsykologi.


2004-01 – 2004-12 Grunnfag informasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen.

Studiet inneholdt prosjektledelse, databasearkitektur, GUI og programering innen JAVA og PHP.


2003-08 ‑ 2003-12 Merkantilt institutt
Reklamekandidat. Design og markedsføring i skjønn forening.


2000-08 ‑ 2001-06 Friundervisningen Bergen

IKT-Driftsfag – Praktisk rettet IKT med fokus på drift og nettverk.


1995-08 ‑ 1998-06 Dale videregåande Skule

Allmenne studieretning


Annen erfaring
05.01.2016 ‑ Vara bystyrerepresentant Arbeiderpartiet
Sitter i komité for skole, barnehage og idrett.

01.01.2012 ‑ 01.01.2014 Sekretær Åsane Arbeiderparti.

01.08.2011 ‑ Klubbstyremedlem for utdanningsforbundet – Kyrkjekrinsen
skole


Prosjekter
2011-06 ‑ 2011-09 Konsulent

Planlegging og implementering av sosiale medier. Jeg var med å lanserte Skandiabanken i sosiale medier. Bidrog også som konsulent.

2011-04 ‑ 2011-08 Forfatter

Bilder og historier fra Akvariet i Bergen
Forfatter – En bok med bilder og små historier fra akvariet i Bergen. Min rolle var her som forfatter.

2007-01 ‑ 2007-05 Informasjonskonsulent

Promotering av Alm-senteret
Informasjonskonsulent. Prosjektet gikk ut på å promotere et helsesenter mot næringslivet.

2002-01 ‑ 2006-04 Promotør/foredragsholder

Studiestart
Promotør/foredragsholder. Prosjekt hvor jeg reiste rundt på videregående skoler og holdt presentasjoner om høyere utdanning.

Språkkunnskaper
Norsk Muntlig: Meget godt Skriftligt: Meget godt
Engelsk Muntlig: Meget godt Skriftligt: Meget godt
Tysk muntlig: noe Skriftlig: noe
Fransk muntlig: noe Skriftlig: noe