Debatt på vei til helvete

Listhaug og FrP har igjen tvunget norsk politikk og debatt lenger ut i det uanstendige.

Saken var i utgangspunktet enkel og udramatisk. FrP gikk på et mindre nederlag i stortinget. De fikk ikke flertall for å frata statsborgerskap til fremmedkrigere uten dom. Nærmere bestemt halvparten av et lovforslag.

Så er det slik at man i politikken går på nederlag av og til. Bittert, ja. Men det mest forunderlige er at FrP sitter i en mindretallsregjering, så det er forventet at de vil gå på mange nederlag. Reaksjonen på dette nederlaget var derfor merkelig.

Demokratisk nederlag

For det de så gjorde var å finne et bilde av maskerte jihadister, klistre på teksten: «AP mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», og dumpet det på facebook. Blant annet på Justisminister Listhaugs facebookside.

For det første er dette et retorisk grep som ligner en feig grisetakling. Å reagere slik på et nederlag i stortinget er utenfor all anstendighet. Videre legger FrP meninger i munnen på en politisk motstander som denne ikke har ytret. De diskuterer ikke sin egen politikk, men bygger en stråmann av meningsmotstanderen.

Kjent terrorisme på kroppen

For her ligger det åpenbare. Arbeiderpartiet er det partiet som har kjent sterkest på kroppen hva terror og terrorisme er. Og å påstå at AP støtter opp om terrorisme til fordel for sikkerhet er en hån. I tillegg kom utspillet samme dag som Utøya-filmen hadde premiere. Om dette var en bevisst handling eller et uhell er irrelevant. Å legge ut et slikt budskap på en slik dag er drittsekkfakter tvers igjennom.

Dette utspillet er en videreføring av dehumaniseringen av AP og deres medlemmer. Dette er den samme dehumaniseringen som førte til at idealistisk ungdom fra hele landet ble offer for terrorisme på Utøya.

Denne totale mangelen på selvinnsikt og evnen til å forstå sin egen rolle i å skape terrorisme fra FrPs side er urovekkende.

En halvveis seier

Men det mest forunderlige er at nederlaget FrP selv mener å ha blitt påført av det slemme, stygge AP i stortinget var en halv seier. Halvparten av lovforslaget gikk som sagt igjennom. FrP og regjeringen fikk signal om at hvis de gjør endringer som sikrer at menneskerettigheter og god rettslig prosess, vil den andre halvdelen av forslaget trolig gå igjennom.

Så i stede for å finpusse og endre forslaget, takke for konstruktivt innspill fra opposisjonen i stortinget, og åpne for mulig dialog og samarbeid for å få lovforslaget igjennom, setter FrP effektivt krokfot på seg selv.

Raskt oppsummert undergraver dette utspillet anstendighet, politisk prosess og selve demokratiet. Hva i all verden er det FrP driver med?

Undergraver demokratiet

Det er tydelig at FrP er mest opptatt av å preke til koret. De ofrer sin egen integritet for å skape illusjon av at de fortsatt er imot eliten, til tross for at de selv er eliten på fjerde året. I arbeidet med dette narrespillet, sprer de usannheter for å dehumanisere og sverte sine politiske motstandere. Og det er dette som er viktigst for dem: Å fore dyret ute i kommentarfeltet. De misleder sine kjernevelgere i frykt for å miste dem. Realpolitikk og fakta er ikke for populister.

Og der ute foran tastaturene sitter det mange mistilpasse unge menn og lytter. Foret opp på FrP sin dehumanisering av Arbeiderpartiet. Og kanskje en dag vil Arbeiderpartiet igjen bli offer for en hvit, kristen terrorist som tror på FrPs usannheter og løgner.